จุดจบของนิตยสารแบบเล่ม จุดเริ่มต้นนิตยสารออนไลน์

จุดจบของนิตยสารแบบเล่ม จุดเริ่มต้นนิตยสารออนไลน์

นิตยสารแบบเล่มของไทยที่เริ่มทยอยปิดตัวลงกันไปตาม ๆ กัน จุดจบของนิตยสารแบบเล่ม จุดเริ่มต้นนิตยสารออนไลน์ เพราะยุคสมัยแห่งการเสียเงินซื้ออ่านแบบรูปเล่มนั้นมียอดขายลดน้อยลงมากขึ้นจริง ๆ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้อ่านที่อ่านในรูปแบบออนไลน์กลับมีมากขึ้นทุกวัน ๆ นั้นเอง

จุดจบของนิตยสารแบบเล่ม

เมื่อยุคดิจิตอลเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของมนุษย์แบบที่แทบจะเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ เรื่อง และยังส่งผลกระทบต่อกิจการ ร้านค้า ห้างร้าน รวมถึงบริษัทในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย ธุรกิจนิตยสารแบบเล่มก็เป็นอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก Smart Phone ที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการใช้สื่อออนไลน์ของคนให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น แถมในอีกหลาย ๆ ครั้งบริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นด้วย นั้นเป็นเหตุผลทำให้นิตยสารแบบเล่มนั้นอาจจะคงอยู่ต่อได้ยากในสังคมปัจจุบันที่เลือกใช้บริการสื่อออนไลน์มากกว่าแบบเล่มแบบแทบจะเรียกได้ว่า เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุผลนี้ และปัจจัยที่กล่าวมานี้ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารควรที่รีบปรับตัวเอง ปรับแนวคิด รวมถึงนโยบายของธุรกิจให้ตามให้ทันยุคทันสมัยก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่การปิดตัวลง เพราะการปิดตัวลงมักไม่ส่งผลดีต่อทั้งตัวเราเอง และต่อทั้งผู้คนรอบข้างในองค์กรแน่นอน

จุดเริ่มต้นนิตยสารออนไลน์

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ถึงวิกฤตการณ์ที่สื่อออนไลน์เข้ามาคุกคามนิตยสารแบบเล่มจนหลายเจ้าต้องปิดตัว แต่ก็มีหลายเจ้าที่ปรับตัวได้ทันต่อยุคสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี้ หลายเจ้าได้เริ่มทำนิตยสารในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อรองรับกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการที่สะดวกมากขึ้น และรองรับกับการที่จะต้องเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ธุรกิจนิตยสารออนไลน์ไม่เพียงแต่ปรับตัวจากแบบเล่ม กลายเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น ยังปรับตัวจากContent และรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบเดิม ๆ ไปอีกด้วย หลายนิตยสารเลือกที่จะนำเสนอเป็นแบบสื่อที่เคลื่อนไหวได้ เพื่อการนำเสนอที่ดึงดูดใจผู้ชม และเป็นการปรับความน่าสนใจของความรู้และเนื้อหาข่าวให้ผู้คนเข้ามารับชมเพื่อสร้างรายได้ต่อไปอีกด้วย แต่ไม่เพียงเท่านั้นนิตยสารออนไลน์หลายต่อหลายเล่มยังมีการปรับในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์เดิมของตนเองไปด้วย เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้นิตยสารของตนได้รับความสนใจ  ได้รับพื้นที่จากสื่ออื่น ๆ มากขึ้นนั้นเอง

เราทุกคนต่างต้องปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะย้อนไปกี่หลายร้อยปี มนุษย์เราล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการเพื่อการอยู่รอด เพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งธุรกิจนิตยสารก็ต้องปรับตัวให้ทัน และรวดเร็วตามกระแสวิวัฒนาการของโลกด้วย กล่าวคือไม่ใช่เพียงแต่พัฒนาตนให้เข้ากับยุคสมัย และเทคโนโลยีไทยเท่านั้น เพราะว่าหากเราตามได้ทันสถานการณ์ของโลกแล้วนั้น เราก็จะเป็นผู้ซึ่งดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีความเสถียรมากกว่าเจ้าอื่นที่ต่างแข่งขันกันอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้ เพียงเท่านี้ไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ยาวนานตลอดไป แต่เราทุกคนต่างต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ให้นานเท่านาน และอยู่อย่างมีความสุข และมีสมดุลในชีวิตเท่านั้นเอง